Nabízené služby

U nás máte možnost pořádat rodinné oslavy, svatební hostiny, večírky, firemní večírky, školení, promoce, semináře, výstavy a jiné. K tomu si můžete v budově MKC Fulnek pronajmout sál (až 180 osob), salónek (až 50 osob), zahradu, klubovnu (do 20 osob) a sál v nově (2015) zrekonstruovaném KD Děrné (až 300 osob). Dále nabízíme možnost pronájmu transportního letního kina, kopírovací, laminovací, skenovací služby, kroužkovou vazbu nebo výlep plakátů ve Fulneku a okolí. K dispozici máme také dva útulné pokoje pro celkem 7 lidí (3 + 4). 

Upozorňujeme zájemce o nájem prostor, že v daných budovách (MKC Fulnek, KD Děrné) může probíhat současně více akcí (např. svatba na zahradě MKC Fulnek a oslava v salonku MKC Fulnek). Tímto žádáme zájemce, kteří nechtějí sdílet jednotlivé prostory / celý areál budovy s jinými nájemci, aby tuto skutečnost hlásili při objednávce a vyhradili si prostory, které nechtějí sdílet. Personál MKCF je povinen objednavateli ihned při objednávce předložit formulář k pořádání akcí (ke stažení zde ), který objednavatel vyplní a předá na místě proti podpisu. 

Pronájem sálu MKC Fulnek Salonek MKC Fulnek Pronájem klubovny MKC Fulnek
Kaple sv. Rocha KD Děrné Ubytování v MKC Fulnek
Pronájem zahrady MKC Fulnek Transportní letní kino Plakátovací plochy
Kopírování, laminace, skenování Kroužková vazba Ostatní nabízené věci a předměty

 

Ceník níže je platný od 1. dubna 2020

Sál MKC Fulnek

  Cena vč. DPH   
Sál, jeviště, šatna pro učinkující, šatna pro hosty
900,- Kč/h
Nájem baru s kuchyňkou a nádobím /nádobí, které je součástí baru/
1200,- Kč/akce
Smuteční hostiny*
1300,- Kč/den
Rodinné oslavy, svatby*
1800,- Kč/den
 
 • Cena nájemného u smutečních hostin, rodinných oslav a svatebních hostin je platná pouze při odběru jídel, pití a služeb restaurace MKCF, cena bez těchto služeb je brána v hodinové sazbě dle ceníku.
 • V případě oslav, smutečních hostin či jiných společenských akcí platí nájem pouze do 24:00 h, v případě trvání akce po této hodině bude započítána částka 250,- Kč/ 1h za každého číšníka do skončení akce.
 • Storno poplatek - při neuskutečnění nájmu z důvodu překážek na straně nájemce si pronajímatel účtuje 30% ceny z celkového nájmu, pokud tato skutečnost nebude ohlášena pronajímateli nejpozději 7 dní před nahlášenou akcí.
 • Klimatizační jednotky se nezapočítávají do ceny nájmu, cena za použití klimatizačních jednotek je 250,- Kč/h
 • Poplatek za úklid prostor sálu je stanoven dle počtu hostů (do 100 osob 1000 Kč, nad 100 osob 1300 Kč), poplatek za úklid salonku je stanoven na 400 Kč.
* ceny s povinným odběrem.    
Všechny ceny včetně 21% DPH  

 

Salonek MKC Fulnek


  Cena vč. DPH   
Salónek
450,- Kč/h
Smuteční hostiny*
500,- Kč/den
Rodinné oslavy, svatby*
900,- Kč/den
 
 • Cena nájemného u smutečních hostin, rodinných oslav a svatebních hostin je platná pouze při odběru jídel, pití a služeb restaurace MKCF, cena bez těchto služeb je brána v hodinové sazbě dle ceníku.
 • V případě oslav, smutečních hostin či jiných společenských akcí platí nájem pouze do 24:00 h, v případě trvání akce po této hodině bude započítána částka 250,- Kč/ 1h za každého číšníka do skončení akce.
 • Storno poplatek - při neuskutečnění nájmu z důvodu překážek na straně nájemce si pronajímatel účtuje 30% ceny z celkového nájmu, pokud tato skutečnost nebude ohlášena pronajímateli nejpozději 7 dní před nahlášenou akcí.
 • Poplatek za úklid prostor sálu je stanoven dle počtu hostů (do 100 osob 1000 Kč, nad 100 osob 1300 Kč), poplatek za úklid salonku je stanoven na 400 Kč.
* ceny s povinným odběrem.    
Všechny ceny včetně 21% DPH  

 

Klubovna v MKC Fulnek

  Cena vč. DPH   
Klubovna
200,- Kč/h
 
 • Cena nájemného u smutečních hostin, rodinných oslav a svatebních hostin je platná pouze při odběru jídel, pití a služeb restaurace MKCF, cena bez těchto služeb je brána v hodinové sazbě dle ceníku.
 • V případě oslav, smutečních hostin či jiných společenských akcí platí nájem pouze do 24:00 h, v případě trvání akce po této hodině bude započítána částka 250,- Kč/ 1h za každého číšníka do skončení akce.
 • Storno poplatek - při neuskutečnění nájmu z důvodu překážek na straně nájemce si pronajímatel účtuje 30% ceny z celkového nájmu, pokud tato skutečnost nebude ohlášena pronajímateli nejpozději 7 dní před nahlášenou akcí.
Všechny ceny včetně 21% DPH  

 

Kaple sv. Rocha

 

Od 1.1. 2017 pronájem kaple sv. Rocha zajišťuje Městský úřad Fulnek, Odbor vnitřních věcí. Kontakt: meu@fulnek.cz, 556 770 880 

 

KD Děrné

  Cena vč. DPH   
Sál, jeviště, šatna pro učinkující, šatna pro hosty*
900,- Kč/h
Nájem baru s kuchyňkou a nádobím /nádobí, které je součástí baru/*
1500,- Kč/akce
Kuchyňka*
350,- Kč/h
1. a 2. salonek - každý*
400,- Kč/h
Smuteční hostiny - salonek**
700,- Kč/den
Smuteční hostiny - sál**
1500,- Kč/den
 • Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
 • Storno poplatek - při neuskutečnění nájmu z důvodu překážek na straně nájemce si pronajímatel účtuje 30% ceny z celkového nájmu, pokud tato skutečnost nebude ohlášena pronajímateli nejpozději 7 dní před nahlášenou akcí.
 • * V prostorách kulturního domu není dovoleno zapojování vlastních elektrospotřebičů bez platné elektrické revize.
 • * Poplatek za úklid prostor je stanoven dle počtu hostů (do 100 osob 1200 Kč, nad 100 osob 1600 Kč)
 • ** V cenách není uveden poplatek za úklid 1200 Kč v případě sálu a 400 Kč v případě salónku.
 • Vypůjčka nádobí je možná za poplatek 600 Kč (do 50 osob), 1000 Kč (50 až 120 osob) a 1600 Kč (nad 120 osob) /pouze v prostorech KD Děrné/
 • Každý nájemce je povinen při pronájmu zajistit požární hlídku dle pokynů MKC Fulnek.

 

Ubytování v MKC Fulnek

 
ubytování
450,- Kč/osoba/noc  
děti do 4 let zdarma /bez nároku na lůžko/
 
Všechny ceny včetně 10% DPH. 
Storno poplatek:
Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (provozovatel hotelu).
Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky a představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
Při zrušení rezervace do 5 dnů před příjezdem nebude účtován storno poplatek
Při zrušení rezervace 4 – 2 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 40% z celkové ceny pobytu.
Při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.
 

Pronájem zahrady u MKC Fulnek 

  Cena vč. DPH  
Pronájem zahrady**
1300,- Kč/h
Pronájem zahrady s otevřeným wc pro muže a ženy**
1700,- Kč/h
Rodinné oslavy*
2500,- Kč/den
Pronájem párty stanu na rodinné oslavy v zahradě MKCF*
500,- Kč/ks/den
Zděnné altány
1700,- Kč/ks/den
* ceny s povinným odběrem. ** ceny bez odběru elektřiny, elektřina bude napočítáná dle odpočtu elektroměru
Všechny ceny včetně 21% DPH  

 

Pronájem transportního letního kina

  Cena vč. DPH   
Nájem transportního letního kina s obsluhou* /projekce max. délky 3h/
4300,- Kč/ 1 projekce
 
* Fulnek a okolí /do vzdálenosti max. 12 km/. Zapůjčení filmu si zajišťuje objednavatel na své náklady.
Všechny ceny včetně 21% DPH  

 

Plakátovací plochy

Rozměry plakátů  
Doba výlepu       
do 7 dnů
do 14 dnů
do 21 dnů
do 28 dnů
do 35 dnů
30 x 20 cm - A4
18,-
25,-
35,-
45,-
50,-
30 x 40 cm - A3
25,-
35,-
47,-
55,-
65,-
40 x 60 cm - A2
30,-
40,-
60,-
70,-
80,-
60 x 80 cm - A1
40,-
55,-
75,-
95,-
110,-
80 x 120 cm - A0
50,-
70,-
110,-
120,-
140,-
 
 
 
 
 
 
Všechny ceny včetně 21% DPH. Ceny jsou uvedeny za 1ks plakátu dané velikosti.
Počet výlepových ploch: Fulnek (5) - autobusové nádraží, u obchodu Coop, u tržnice ul. Fučíkova, naproti hotelu Amos, náměstí. Okolí (7) - Jerlochovice - plakátovací plocha aut. zastávka, Vlkovice, Jestřábí, Stachovice, Děrné (2) kostel a u obchodu Coop, Lukavec. Výlepové dny: úterý /v případě špatných klimatických podmínek, či státního svátku, pak den následující/. Za mimořádný výlep plakátů se připočítává poplatek 1500,-Kč.

Plakáty k výlepu můžete předávat v kanceláři Městského kulturního centra, Palackého 305, Fulnek. Příjem plakátů v den výlepu do 12:00 hodin.
Bližší informace na tel.: 601 563 112, 725 719 237
Upozorňujeme pořadatele akcí, že v případě samovolného vylepení plakátů. které nebude v souladu s podmínkami MKC Fulnek, bude výlep považován jako nelegální užívání cizího majetku a bude uplatněn právní postih v souladu se zákonem.

Plakátovací plochy uvedené jsou určeny výlučně ke zveřejňování informací o pořádání společenských, kulturních, sportovních, politických a prodejních akcí formou plakátů, nejsou-li v rozporu s dobrými mravy. Plakáty pro volební období pouze obsahující kandidátní listinu a volební program.

 

Kopírování, skenování, laminace

Kopírování  
Černobíle 1 strana - 1ks
A4
3,-
A3
6,-
Barevně 1 strana - 1ks
A4
7,-
A3
14,-
V případě tisku na tvrdý papír (160g/m2 / 200g/m2) příplatek 2,- Kč/ks/A4 a 3kč/ks/A3
Laminace  
Formát A4
16,-
Formát A3
23,-
Všechny ceny včetně 21% DPH  

 

Nájem ostatních věcí a předmětů

  Cena vč. DPH   
Kávovar Gaggia  (dostupné pouze v prostorách užívaných MKCF)
450,- Kč/akce
Ubrus 1ks /účtováno za službu (vyprání a mandlování), nejedná se o půjčovné/
28,-
Várnice 1ks
250,- Kč/akce
Chladící zařízení s plynem (pivo, kofola - dostupné pouze v prostorách užívaných MKCF)
500,- Kč/akce
Praktikábl (podium) 1ks
120,- Kč/ks
Dataprojektor s obsluhou (dostupné pouze v prostorách užívaných MKCF)
300,- Kč/h
Zvuková aparatura s obsluhou (dostupné pouze v prostorách užívaných MKCF)
300,- Kč/h
Párty stan 5x10m/den
1400,- 
Špice na párky
300,- Kč/akce
Myčka nádobí v baru u sálu MKCF
1000,- Kč/akce
Klimatizace v sále MKCF
250,- Kč/h
Montáž a demontáž stanu 5x10m/1ks 1210 Kč /Fulnek/
Pronájem nádobí - dle ceníků jednotlivých prostor
Všechny ceny včetně 21% DPH. Storno poplatek - při neuskutečnění nájmu z důvodu překážek na straně nájemce si pronajímatel účtuje 30% ceny z celkového nájmu, pokud tato skutečnost nebude ohlášena pronajímateli nejpozději 7 dní před nahlášenou akcí. Ceny, které nejsou uvedeny v ceníku, jsou na písemné vyžádání. Děkujeme za pochopení.

Město FulnekComenius FulnekMěsto FulnekMIC FulnekFulnečka klub

Facebook města Fulneku   Facebook MKCF