Nabízené služby

 

 

*Neplatí pro spolky založené soukromými osobami pro komerční účely.

**Pokud je akce pořádaná městem, PO města, místními spolky, které organizují akce pro veřejnost ve spolupráci s MKCF, nájem nebude účtován.

Za jakékoli případné škody na předmětu zapůjčení zodpovídá nájemce a v plné výši škodu hradí. Zapůjčené věci se vracejí ve stavu, v jakém byly zapůjčeny.

 

Ceník výlepů plakátů

 

rozměry

do 7 dnů

do 14 dnů

do 21 dnů

do 28 dnů

A4

18 Kč s DPH

25 Kč s DPH

35 Kč s DPH

45 Kč s DPH

A3

25 Kč s DPH

35 Kč s DPH

47 Kč s DPH

55 Kč s DPH

A2

30 Kč s DPH

40 Kč s DPH

60 Kč s DPH

70 Kč s DPH

A1

40 Kč s DPH

55 Kč s DPH

75 Kč s DPH

95 Kč s DPH

A0

50 Kč s DPH

70 Kč s DPH

110 Kč s DPH

120 Kč s DPH

 

Seznam výlepových ploch (celkem 13 ks):  

Fulnek  - u hotelu Amos, Fulnek  -  u Městského úřadu, Fulnek - u potravin COOP, Fulnek - autobusové nádraží, Fulnek - u tržnice,

Vlkovice – u obchodu, Jerlochovice  - autobusová zastávka, Jestřábí – rozcestí, Stachovice – vedle hostince, 

Lukavec – autobusová zatávka , Děrné – autobusové zastávka, Děrné - pod kostelem, Kostelec  - u cesty. 

 

Pravidla pro výlep plakátů VOLBY 2022

 

 

 

Ceník – inzerce ve zpravodaji 

1/1

strany

2 510 Kč s DPH

1/2

strany

1 260 Kč s DPH

1/3 (sloupec)

strany

800 Kč s DPH

1/4

strany

630 Kč s DPH

1/5

strany

540 Kč s DPH

V případě barevné inzerce se k základní ceně připočítává sazba 15%. 

Město FulnekComenius FulnekMěsto FulnekMIC FulnekFulnečka klub

Facebook města Fulneku   Facebook MKCF