Kulturní dům Děrné

 

 

Záměr pronajmout nemovitou věc

 

 Město Fulnek zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení Rady města Fulneku č. 1782/96/17 ze dne 22.01.2018, záměr pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví města:

 jednotku č. 1 nebytový prostor /restauraci kulturního domu Děrné/ o výměře 114 m2, který je tvořen 8 místnostmi (hospoda, salonek, sklad, přípravna, úklidová komora, pánská a dámská toaleta, sklep) nacházející se v 1. nadzemním podlaží domu čp. 1 nebytový dům, který je součástí pozemku parc. č. 518 v k. ú. Děrné.

 

 Žádost o pronájem výše uvedených nebytových prostor musí obsahovat:

  1. Popis využití nebytových prostor/podnikatelský záměr:
  • způsob provozní součinnosti s pronajímatelem
  • rozsah sortimentu restaurace s uvedením orientačních cen pro sezónu 2018

Tyto specifické podmínky nabídky se stanou součástí nájemní smlouvy.

  1. Nabídka ceny celkového měsíčního nájmu za prostory restaurace.
  2. Plná adresa žadatele.
  3. Podepsané prohlášení žadatele /vyžádat si v kancelářích  Městského kulturního centra ve Fulneku nebo na e-mailové adrese mkcf@fulnek.cz/.

 

Zájemci, kteří podají nabídku na pronájem, předloží nabídku nájemní ceny v zalepené obálce na schůzi Rady města Fulneku, která se uskuteční dne 19.03.2018 v 15.00 hod. v zasedací místnosti v 2. patře Městského úřadu Fulnek, nám. Komenského 12 ve Fulneku. Pozvánka na toto jednání již nebude zájemcům zasílána.

 

 

Bližší informace podá Bc. Eva Kočí, vedoucí Městského kulturního centra Fulnek, příspěvkové organizace, tel.: 739 478 086, e-mail: mkcf@fulnek.cz  

 

Nabídky nebo připomínky ke zveřejněnému záměru je možné doručit na adresu: Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace, Palackého 305, 742 45  Fulnek, nejpozději do 09.03.2018.

 

 

 

Bc. Eva Kočí

vedoucí Městského kulturního centra Fulnek, příspěvkové organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstruovaný kulturní dům v Děrném naleznete v obci Děrné (www.derne.cz), která leží nedaleko města Fulneku (cca 2 km). Kulturní dům se nachází na adrese Děrné 1, 742 45 Fulnek. V budově se nachází také Hospoda U Kaštanů - www.facebook.com/Hospoda-U-Ka%C5%A1tan%C5%AF-D%C4%9Brn%C3%A9-65232042826... a knihovna Děrné, která spadá pod Městskou knihovnu Fulnek (www.mkcf.cz/knihovna). 

Provozní doba knihovny: Pondělí 16:00 - 18:30 (Kontakt: paní Vlčková - 737 684 869)

Provozní doba Hospody U Kaštanů (do 30.9. 2017) -pan Vendrinský - 704 756 374: Pondělí - zavřeno, úterý - čtvrtek 16:00 - 22:00, pátek 16:00 - 0:00, sobota 16:00 - 0:00, neděle 16:00 - 22:00.

Kapacita sálu včetně přísálí je pro různé druhy akcí přes 300 hostů. 

Kulturní dům je vhodný pro konání svateb, oslav, pohřbů, koncertů, firemních akcí, večírků, plesů, divadel, tanečních kurzů a dalších. Kulturní dům disponuje kvalitním technickým zázemím včetně divadelního osvětlení, baru s příslušenstvím. V patře kulturního domu se nachází kromě knihovny také salonky, které jsou vhodné pro oslavy, svatby a jiné akce při menším počtu účastníků (přibližně do 100 hostů).

Ceník nájemného v kulturním domě Děrné:

  Cena vč. DPH   
Sál, jeviště, šatna pro učinkující, šatna pro hosty
811,- Kč/h
Nájem baru s kuchyňkou a nádobím
1004,- Kč/akce
Kuchyňka
303,- Kč/h
1. a 2. salonek - každý
303,- Kč/h
Smuteční hostiny - salonek*
508,- Kč/den
Smuteční hostiny - sál*
1210,- Kč/den
Rodinné oslavy, svatby - salonek*
2057,- Kč/den
Rodinné oslavy, svatby - sál*
3025,- Kč/den
 
  • Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
  • Storno poplatek - při neuskutečnění nájmu z důvodu překážek na straně nájemce si pronajímatel účtuje 30% ceny z celkového nájmu, pokud tato skutečnost nebude ohlášena pronajímateli nejpozději 7 dní před nahlášenou akcí.
  • * ceny bez odběru plynu, v topné sezóně příplatek za spotřebu plynu dle odběru.

Kompletní ceník naleznete v sekci Služby.

V galerii níže naleznete aktualní fotografie, fotografie z konaných akcí a fotografie z rekonstrukce kulturního domu.

Město FulnekComenius FulnekMěsto FulnekMIC FulnekFulnečka klub

Facebook města Fulneku   Facebook MKCF