Knihovna od 4.1.2021

Vážení čtenáři,
od pondělí 4.1.2021 se poskytování knihovnických služeb řídí krizovým opatřením (usnesení vlády ČR č. 1376),
kde se podle čl. II bodu 6. omezuje provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než BEZKONTAKTNĚ.
V případě zájmu o tuto službu je potřeba se telefonicky (příp. mailem) domluvit na místě a čase předání výpůjček.
TEL. – 725/719 239,606/065412 (knihovna@fulnek.cz)

Město FulnekComenius FulnekMěsto FulnekMIC FulnekFulnečka klub

Facebook města Fulneku   Facebook MKCF