Otevírací doba místních knihoven

Místní knihovna ve Stachovicích 
Pondělí 15.00 - 17.30 

Kontakt: paní Sýkorová - 604 190 277

Místní knihovna v Děrném 
Pondělí 16.00 - 18.30 (od 1. února) 

Kontakt: paní Vlčková - 737 684 869

Místní knihovna v Lukavci 
Čtvrtek 16:00-18:00

Kontakt: paní Seligová - 556 740 630

Město FulnekComenius FulnekMěsto FulnekMIC FulnekFulnečka klub

Facebook města Fulneku   Facebook MKCF