Otevření knihovny od 12. dubna 2021

Pravidla provozu knihovny:

• Do budovy vstupujte s ochranou dýchacích cest - povinný je respirátor FFP2
• Při vstupu do knihovny si dezinfikujte ruce
• Dodržujte mezi sebou dvoumetrové rozestupy
• Řiďte se pokyny knihovnic

• Služby jsou nabízeny v omezeném režimu
• Výpůjčky a rezervace jsou prodlouženy do konce dubna, poté nabíhají obvyklé sankce. V případě, že se nemůžete nebo nechcete do konce dubna do knihovny dostavit, prodlužte si výpůjčky obvyklou formou.
• Můžete si půjčovat, vracet a vybírat knihy z volného výběru, můžete vyzvedávat rezervace, nové rezervace je možné zadávat i po telefonu.
• Počet návštěvníků v knihovně je omezen na 1 osobu na 15 m²
• Neposkytujeme přístup k pevným internetovým stanicím a online katalogům. Uzavřen je dětský koutek. Nevyužívejte prosím studijní a odpočinková místa ke studiu a čtení v knihovně.

Město FulnekComenius FulnekMěsto FulnekMIC FulnekFulnečka klub

Facebook města Fulneku   Facebook MKCF