Otevření knihovny od 12. dubna 2021

Pravidla provozu knihovny:

• Do budovy vstupujte s ochranou dýchacích cest - povinný je respirátor FFP2
• Při vstupu do knihovny si dezinfikujte ruce
• Dodržujte mezi sebou dvoumetrové rozestupy
• Řiďte se pokyny knihovnic

Otevřít celý článek

Stránky

Město FulnekComenius FulnekMěsto FulnekMIC FulnekFulnečka klub

Facebook města Fulneku   Facebook MKCF